Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

 

År

Jan–Maj

Maj

Maj

Maj

Year

Jan–May

May

May

May

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

 

Mjölk

Milk

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2 862

2 817

2 760

1 212

1 188

1 180

249

249

239

Fetthalt (%)

Fat content

4,24

4,21

4,20

4,24

4,24

4,27

4,23

4,12

4,22

Proteinhalt (%)

Protein content

3,45

3,47

3,46

3,48

3,45

3,53

3,44

3,35

3,48

 

 

Varav ekologisk

Of which organic

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

369

414

465

..

204

204

..

42

41

Fetthalt (%)

Fat content

..

..

4,15

..

4,16

4,26

..

4,09

4,20

Proteinhalt (%)

Protein content

..

..

3,38

..

3,34

3,50

..

3,31

3,45


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture.