Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1908

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Jun

Jun

Jun

Jun

Year

Jan–Jun

Jun

Jun

Jun

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

785

761

754

387

386

370

60

65

60

 - varav ekologisk

 - of which organic

145

140

141

..

71

71

..

12

11

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

242

238

229

120

117

112

20

20

19

 - varav ekologisk

 - of which organic

27

26

26

..

14

12

..

2

2

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 027

999

983

507

503

482

80

84

79

 - varav ekologisk

 - of which organic

172

166

167

..

84

83

..

14

14

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

365

362

346

181

176

170

30

30

28

1,0 - 2,0 %

468

452

451

230

232

220

36

39

36

< 1,0 %

195

185

186

95

96

92

15

16

15

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

42,1

41,3

41,5

..

21,1

20,3

..

3,5

3,3

1,0 - 2,0 %

..

..

95,1

..

47,8

47,6

..

8,1

7,7

< 1,0 %

..

..

30,7

..

15,5

15,3

..

2,5

2,5

 

 

Grädde

Cream

112,7

105,3

102,4

55,3

53,8

49,2

9,5

9,1

8,1

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,6

5,3

5,9

..

3,4

2,5

..

0,5

0,4

 

 

Ost

Cheese

87,2

82,7

81,8

43,8

41,6

41,1

6,5

6,7

6,6

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,2

1,7

1,6

..

0,7

0,7

..

0,1

0,1

 

 

Smör

Butter

16,5

16,3

15,3

9,3

8,7

8,6

1,4

0,9

1,6

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

75,9

79,0

82,2

41,4

43,0

42,9

7,2

7,5

6,8


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture