Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1909

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2019:07
Animal products – Annual and monthly statistics 2019:07
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

 

Ökad slakt av nötkreatur och fjäderfä i juli

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2019 var 224 400 ton, varav 37 600 ton ekologisk mjölk. I förhållande till juli 2018 minskade den totala invägningen av mjölk med 2 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 1 %.

Under månaden producerades det 60 400 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Vid mejerierna producerades det även 8 000 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 700 ton smör samt 6 800 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattade 170 ton ekologiska produkter.

I juli slaktades det 32 800 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 800 ton, vilket är en ökning med drygt 6 % jämfört med statistiken för juli 2018.

233 800 grisar slaktades i juli 2019. Jämfört med juli 2018 minskade slaktvikten med 2 %, till 21 400 ton.

Slakten av får och lamm minskade med 12 % jämfört med siffrorna för juli 2018. Under månaden slaktades det 18 000 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 370 ton.

I juli var den slaktade mängden fjäderfä 14 100 ton. Det är en ökning med 15 % i förhållande till statistiken för juli 2018. Nästan 96 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling. Jämfört med juli 2018 ökade slakten av kyckling med drygt 19 %.

Siffrorna för invägningen av ägg i juli var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.