Statens Jordbruksverk                                                        1                                                                    JO 48 SM 1909