Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1910

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2019:08
Animal products – Annual and monthly statistics 2019:08
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

 

Minskad slakt i augusti

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2019 var 217 500 ton, varav 36 900 ton ekologisk mjölk. Jämfört med augusti 2018 minskade den totala invägningen med ungefär 4 %, medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med 1 %.

Det producerades under månaden 60 700 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Vidare producerades det vid mejerierna 8 000 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 200 ton smör och 5 700 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattade 80 ton ekologiska produkter.

I augusti 2019 slaktades det 36 500 nötkreatur och den totala slaktvikten av nöt var 11 900 ton. Det är en minskning med knappt 4 % jämfört med uppgifterna för samma månad förra året.

212 900 grisar slaktades under augusti. Den totala slaktvikten av gris var 21 500 ton, vilket är en minskning med 11 % jämfört med augusti 2018.

Slakten av får och lamm minskade med 19 % i augusti jämfört med samma månad förra året. Det slaktades 21 600 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten av får och lamm var 430 ton.

Kvantiteten slaktade fjäderfä i augusti var 14 000 ton. Det är en marginell ökning jämfört med augusti 2018. Slakten av fjäderfä utgjordes till 95 % av kyckling, en kategori där slakten ökade med knappt 2 %.

Siffror för invägningen av ägg i augusti var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.