Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Mjölk, invägd vid mejeri

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

3a. Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri

3b. Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

5. Partihandelns invägning av ägg, Svenska äggs medlemspackerier

6. Slakt av nötkreatur, gris samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

7. Mjölkinvägning inom EU

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift