Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Aug

Aug

Aug

Aug

Year

Jan–Aug

Aug

Aug

Aug

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

785

761

754

508

508

491

64

62

61

 - varav ekologisk

 - of which organic

145

140

141

..

94

..

..

12

..

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

242

238

229

161

155

149

21

19

19

 - varav ekologisk

 - of which organic

27

26

26

..

18

..

..

2

..

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 027

999

983

669

663

640

85

80

79

 - varav ekologisk

 - of which organic

172

166

167

..

112

..

..

14

..

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

365

362

346

242

233

226

31

28

28

1,0 - 2,0 %

468

452

451

303

305

293

38

37

36

< 1,0 %

195

185

186

125

126

122

15

15

15

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

42,1

41,3

41,5

..

27,9

..

..

3,4

..

1,0 - 2,0 %

..

..

95,1

..

63,4

..

..

7,9

..

< 1,0 %

..

..

30,7

..

20,5

..

..

2,5

..

 

 

Grädde

Cream

112,7

105,3

102,4

71,3

70,0

65,1

8,3

8,2

8,0

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,6

5,3

5,9

..

4,2

..

..

0,4

..

 

 

Ost

Cheese

87,2

82,7

81,8

57,3

54,8

54,5

6,8

6,6

6,7

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,2

1,7

1,6

..

1,1

1,0

..

0,2

0,1

 

 

Smör

Butter

16,5

16,3

15,3

12,2

11,1

11,3

1,2

0,9

1,2

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

75,9

79,0

82,2

54,9

57,4

55,4

6,1

7,1

5,7


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture