Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg, Svenska äggs medlemspackerier

5. Eggs delivered to wholesalers, members of the Swedish Egg & Poultry Association

 

 

 

 

År

Jan–Aug

Aug

Aug

Aug

Year

Jan–Aug

Aug

Aug

Aug

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

120,7

118,2

122,8

78,2

82,9

..

10,7

10,5

..

 

 

 - varav ekologisk

 - of which organic

21,3

20,4

20,5

..

13,6

..

..

1,7

..


Anm. År 2018 uppskattade Svenska Ägg sin marknadsandel till 87 %. Motsvarande andel var 85,8 % år 2017, 86,5 % år 2016, 83 % år 2015 och 82 % år 2014.

Note: For 2018 the Swedish Egg & Poultry Association estimated their market share to 87 %. The corresponding shares for 2017 was 85.8 % and in 2016, 2015 and 2014 the shares were 86.5 %, 83 % and 82 % respectively.

Källa: Svenska Ägg.
Source: Swedish Egg & Poultry Association.