Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, gris samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tonnes)

 

 

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

Cattle

Pigs

Sheep and lambs

 

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Belgien

Belgium

278,4

281,5

277,3

1 060,5

1 044,6

1 073,1

2,8

3,0

2,7

Bulgarien

Bulgaria

6,7

7,4

7,2

65,7

71,3

80,0

..

..

..

Cypern

Cyprus

7,0

8,3

5,3

43,9

43,6

41,8

3,0

3,1

3,3

Danmark

Denmark

129,4

124,0

129,2

1 566,6

1 530,0

1 581,3

1,6

0,0

1,6

Estland

Estonia

9,4

9,0

8,6

42,8

41,8

43,9

0,1

0,1

0,2

 

 

Finland

Finland

86,4

85,4

86,5

190,1

179,3

167,4

1,3

1,3

1,4

Frankrike

France

1 464,2

1 442,2

1 460,0

2 206,4

2 177,3

2 181,5

82,9

80,9

81,4

Grekland

Greece

40,2

44,1

39,6

93,5

81,2

81,8

53,6

51,3

50,5

Irland

Ireland

588,4

617,0

622,5

282,7

294,2

303,3

61,0

67,1

68,4

Italien

Italy

809,7

756,4

809,2

1 544,1

1 467,0

1 470,7

31,3

33,3

33,9

 

 

Kroatien

Croatia

44,4

42,2

43,8

79,9

71,4

74,8

1,1

1,3

1,4

Lettland

Latvia

17,7

16,8

15,9

31,2

33,3

36,5

0,4

0,4

0,5

Litauen

Lithuania

42,3

40,9

40,3

60,4

60,9

63,5

0,2

0,1

0,1

Luxemburg

Luxembourg

9,4

9,5

9,9

13,8

12,8

12,7

0,1

0,1

0,1

Malta

Malta

1,2

1,1

1,1

4,9

4,7

4,4

0,1

0,1

0,1

 

 

Nederländerna

Netherlands

416,1

438,9

459,2

1 452,8

1 455,7

1 535,9

12,6

12,3

11,9

Polen

Poland

501,5

558,6

564,7

1 963,0

1 990,5

2 082,4

0,5

..

..

Portugal

Portugal

91,1

91,1

93,8

375,4

356,5

361,5

10,1

9,5

9,4

Rumänien

Romania

57,5

59,1

49,9

337,0

328,0

365,1

8,4

10,5

12,0

Slovakien

Slovakia

8,3

7,8

8,1

48,3

49,5

57,4

..

..

..

 

 

Slovenien

Slovenia

35,7

35,8

34,9

22,7

21,9

22,3

0,1

0,1

0,2

Spanien

Spain

637,0

643,9

666,4

4 181,1

4 298,8

4 521,2

117,1

115,1

118,6

Storbritannien

United Kingdom

911,7

904,7

922,7

919,2

902,6

926,7

289,6

299,4

288,6

Sverige

Sweden

131,3

132,1

136,9

233,9

239,8

248,9

5,0

5,3

5,6

Tjeckien

Czech Republic

71,9

67,7

71,6

220,3

211,0

210,9

0,2

0,2

0,2

 

 

Tyskland

Germany

1 148,0

1 124,0

1 102,0

5 579,0

5 455,0

5 342,0

22,0

22,0

24,0

Ungern

Hungary

28,1

27,2

29,2

431,8

434,6

435,8

0,6

0,6

0,8

Österrike

Austria

227,4

226,1

233,5

511,5

505,4

506,7

6,4

6,8

7,1

 

 

EU-28

 

7 800,0

7 802,8

7 929,1

23 562,6

23 362,1

23 833,7

..

..

..


Källa: Eurostat.
Source: Eurostat.