Statens Jordbruksverk                                                        1                                                        JO 48 SM 1911