Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Sep

Sep

Sep

Sep

Year

 

Jan–Sep

Sep

Sep

Sep

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

785

761

754

570

569

551

62

61

60

 - varav ekologisk

 - of which organic

145

140

141

..

106

..

..

12

..

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

242

238

229

181

173

167

20

19

18

 - varav ekologisk

 - of which organic

27

26

26

..

20

..

..

2

..

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 027

999

983

751

743

718

82

80

78

 - varav ekologisk

 - of which organic

172

166

167

..

126

..

..

14

..

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

365

362

346

272

261

253

30

28

28

1,0 - 2,0 %

468

452

451

340

341

329

37

37

36

< 1,0 %

195

185

186

140

141

136

15

15

15

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

42,1

41,3

41,5

..

31,3

..

..

3,4

..

1,0 - 2,0 %

..

..

95,1

..

71,3

..

..

7,9

..

< 1,0 %

..

..

30,7

..

23,0

..

..

2,6

..

 

 

Grädde

Cream

112,7

105,3

102,4

79,1

78,0

73,0

7,8

8,0

7,9

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,6

5,3

5,9

..

4,6

..

..

0,4

..

 

 

Ost

Cheese

87,2

82,7

81,8

63,5

61,0

60,7

6,1

6,1

6,1

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,2

1,7

1,6

..

1,2

1,1

..

0,1

0,1

 

 

Smör

Butter

16,5

16,3

15,3

13,2

12,2

12,3

1,0

1,1

1,0

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

75,9

79,0

82,2

60,4

64,5

61,0

5,5

7,0

5,6


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture