Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1912

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2019:10
Animal products – Annual and monthly statistics 2019:10
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

 

Ökad slakt av fjäderfä i oktober 2019

Kvantiteten invägd mjölk i oktober 2019 var 213 400 ton, varav 36 400 ton ekologisk mjölk. Jämfört med siffrorna för oktober 2018, minskade den totala mjölkinvägningen med knappt 3 %, medan invägningen av ekologisk mjölk ökade marginellt.

Det producerades 60 700 ton konsumtionsmjölk och 18 400 ton syrade produkter under oktober 2019. Vidare producerades det 7 900 ton grädde, 6 300 ton ost, 1 000 ton smör samt 5 700 ton mjölkpulver. Produktionen av ost inkluderar 80 ton ekologiska produkter.

Det slaktades 43 300 nötkreatur under oktober 2019. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 800 ton. Jämfört med statistiken för oktober 2018, minskade den totala slaktvikten av nötkreatur med 1 %.

Slakten av gris i oktober minskade med 7 % jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 226 900 grisar och den totala slaktvikten av gris var 21 000 ton.

37 900 får och lamm slaktades i oktober 2019. Den totala slaktvikten av får och lamm, 720 ton, var en minskning med 11 % jämfört med siffrorna för oktober förra året.

Den slaktade mängden fjäderfä var i oktober 15 100 ton. Det är en ökning med ungefär 5 % jämfört med oktober 2018. Slakten av fjäderfä utgjordes till  95 % av kyckling. Slakten av kyckling ökade med drygt 8 %.

Siffror för invägningen av ägg i oktober var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.