Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Okt

Okt

Okt

Okt

Year

 

Jan–Oct

Oct

Oct

Oct

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

 

Mjölk

Milk

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2 862

2 817

2 760

2 362

2 312

2 268

224

219

213

Fetthalt (%)

Fat content

4,24

4,21

4,20

4,19

4,18

4,23

4,27

4,29

4,34

Proteinhalt (%)

Protein content

3,45

3,47

3,46

3,46

3,44

3,49

3,54

3,58

3,55

 

 

Varav ekologisk

Of which organic

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

369

414

465

..

389

388

..

36

36

Fetthalt (%)

Fat content

..

..

4,15

..

4,12

4,20

..

4,29

4,26

Proteinhalt (%)

Protein content

..

..

3,38

..

3,35

3,45

..

3,56

3,45


 

Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture.