Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of farm animals at slaughter houses

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Okt

Okt

Okt

Okt

Year

 

Jan–Oct

Oct

Oct

Oct

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

Mellankalv

Fattened calves

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

16,15

14,32

15,33

11,65

12,65

12,28

1,51

1,53

1,38

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2,66

2,39

2,52

1,96

2,09

2,03

0,25

0,25

0,22

 

 

Summa Kalv

Total calves

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

16,20

14,41

15,47

11,74

12,76

12,35

1,53

1,55

1,38

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2,67

2,40

2,53

1,96

2,10

2,04

0,25

0,25

0,22

 

 

Stut

Bullocks

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

34,21

36,21

35,57

30,06

30,20

28,74

3,39

3,60

3,45

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

11,22

11,96

11,55

9,98

9,85

9,40

1,10

1,14

1,09

 

 

Äldre tjur

Male bovine animals

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

2,60

2,65

2,87

1,94

2,25

2,44

0,32

0,39

0,42

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

1,32

1,35

1,42

0,98

1,11

1,20

0,17

0,19

0,22

 

 

Ungtjur1

Bovine animals

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

145,22

151,08

152,05

130,08

131,98

134,81

13,10

14,94

13,93

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

49,47

52,10

52,00

44,97

45,22

46,09

4,50

5,09

4,72

 

 

Yngre tjur2

Bovine animals

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

19,72

20,52

20,26

17,48

17,34

18,99

1,61

1,69

1,83

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

7,04

7,42

7,32

6,33

6,27

6,77

0,59

0,60

0,64

 

 

Summa Tjur

Total bulls

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

167,54

174,26

175,17

149,50

151,57

156,24

15,02

17,01

16,19

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

57,83

60,87

60,74

52,29

52,60

54,07

5,25

5,88

5,57

 

 

Kviga

Heifers

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

55,11

53,84

58,74

44,03

47,84

52,16

4,69

5,85

6,07

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

16,81

16,59

17,80

13,65

14,59

15,98

1,39

1,71

1,79

 

 

Ko

Cows

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

100,29

93,45

104,64

72,70

83,15

83,75

10,51

12,22

12,46

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

31,93

30,33

33,79

23,51

26,80

27,23

3,41

3,92

4,04

 

 

Ungko

Young cattle

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

37,67

33,87

36,04

27,07

29,36

29,57

3,38

3,75

3,75

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

10,80

9,93

10,45

7,92

8,52

8,66

0,98

1,06

1,08

 

 

Summa Ko

Total cows

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

137,95

127,31

140,68

99,77

112,51

113,32

13,89

15,98

16,21

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

42,73

40,26

44,24

31,43

35,32

35,89

4,39

4,98

5,12

 

 

Summa Storboskap3

Total adult cattle

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

394,82

391,62

410,16

323,37

342,11

350,45

36,99

42,44

41,91

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

128,59

129,67

134,34

107,35

112,35

115,34

12,14

13,71

13,57

 

 

Summa Nötkreatur

Total cattle

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

411,02

406,03

425,63

335,11

354,87

362,81

38,52

43,99

43,30

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

131,25

132,07

136,87

109,32

114,45

117,38

12,39

13,96

13,79


1) Ålder under 2 år. Age under 2 years.
2) Ålder över 2 år. Age above 2 years.
3) I Storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of farm animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas).
Source: Regina-slaughter (Slaughter Database of the Swedish Board of Agriculture).