Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 2001

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2019:11
Animal products – Annual and monthly statistics 2019:11
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

 

Kraftigt minskad slakt av gris och får i november

Kvantiteten invägd mjölk i november 2019 var 210 800 ton, varav 36 500 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med statistiken för november 2018, minskade den totala mjölkinvägningen med knappt 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk visade upp en marginell minskning.

Under månaden producerades det 60 300 ton konsumtionsmjölk och 19 200 ton syrade produkter. Det producerades även 7 900 ton grädde, 6 500 ton ost, 1 300 ton smör samt 5 700 ton mjölkpulver. Produktionen av ost inkluderar ungefär 100 ton ekologisk ost.

I november slaktades det 39 300 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 500 ton, vilket är en minskning med 3 % jämfört med november 2018.

212 500 grisar slaktades i november 2019. Den totala slaktvikten av gris, 19 700 ton, är 11 % lägre än i november 2018.

Även slakten av får och lamm minskade i november jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 29 400 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 570 ton, vilket är 19 % lägre än november 2018.

I november var den slaktade mängden fjäderfä 13 500 ton. I jämförelse med november 2018 minskade slakten av fjäderfä med ungefär 1 %.

Siffror för invägningen av ägg i november var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.