Statens Jordbruksverk                                                        2                                                                    JO 48 SM 2002