Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 2003

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2020:01
Animal products – Annual and monthly statistics 2020:01
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

 

Ökad slakt av gris i januari

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2020 var 237 000 ton, varav 41 600 ton ekologisk mjölk. I förhållande till januari 2019 minskade den totala mjölkinvägningen marginellt medan invägningen av ekologisk mjölk ökade marginellt.

Under månaden producerades det 61 300 ton konsumtionsmjölk och 19 500 ton syrade produkter. Dessutom producerades det 8 500 ton grädde, 6 600 ton ost, 1 600 ton smör samt 5 600 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattade även ungefär 100 ton ekologiska produkter.

Det slaktades 38 600 nötkreatur i januari 2020. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 500 ton. Jämfört med statistiken för januari 2019, minskade slakten av nötkreatur marginellt.

I januari slaktades det 229 100 grisar och den totala slaktvikten av gris var 22 200 ton. Slakten av gris ökade med drygt 4 % jämfört med januari 2019.

Under månaden slaktades det 12 400 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm var 250 ton, vilket är en minskning med ungefär 34 % i förhållande till samma månad förra året.

Kvantiteten slaktade fjäderfä uppgick i januari till 13 400 ton, vilket är en marginell minskning jämfört med januari 2019.

Siffror för invägningen av ägg i januari 2020 var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifter tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.