Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan

Jan

Jan

Year

Jan

Jan

Jan

 

 

2017

2018

2019

2018

2019

2020

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

761

754

733

65

63

61

 - varav ekologisk

 - of which organic

145

140

..

..

..

..

 

Syrade produkter

Acidified milk

238

229

224

19

19

19

 - varav ekologisk

 - of which organic

27

26

..

..

..

..

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

999

983

957

85

82

81

 - varav ekologisk

 - of which organic

172

166

..

..

..

..

 

Därav

Of which

 

> 2,0 %

362

346

337

29

29

29

1,0 - 2,0 %

452

451

438

39

37

37

< 1,0 %

185

186

181

16

16

15

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

> 2,0 %

42,1

41,3

..

..

..

..

1,0 - 2,0 %

..

..

..

..

..

..

< 1,0 %

..

..

..

..

..

..

 

Grädde

Cream

105,3

102,4

96,9

9,0

8,3

8,5

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,6

5,3

..

..

..

..

 

Ost

Cheese

82,7

81,8

80,7

7,1

6,9

6,6

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,2

1,7

1,4

..

0,1

0,1

 

Smör

Butter

16,3

15,3

16,1

1,5

1,4

1,6

 

Mjölkpulver

Milk powder

79,0

82,2

76,9

7,1

7,4

5,6


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture