Statens Jordbruksverk                                                        3                                                                    JO 48 SM 2004