Statens Jordbruksverk                                             1                                                      JO 48 SM 2005