Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Apr

Apr

Apr

Apr

Year

 

Jan–Apr

Apr

Apr

Apr

 

 

2017

2018

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

761

754

733

255

248

234

64

62

57

 - varav ekologisk

 - of which organic

140

141

..

47

..

..

12

..

..

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

238

229

224

77

74

77

20

19

19

 - varav ekologisk

 - of which organic

26

26

..

9

..

..

2

..

..

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

999

983

957

332

323

312

84

80

76

 - varav ekologisk

 - of which organic

166

167

..

56

..

..

14

..

..

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

362

346

337

116

114

110

29

28

27

1,0 - 2,0 %

452

451

438

153

148

145

39

37

36

< 1,0 %

185

186

181

63

61

57

16

15

14

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

41,3

41,5

..

13,5

..

..

3,5

..

..

1,0 - 2,0 %

..

95,1

..

32,0

..

..

8,2

..

..

< 1,0 %

..

30,7

..

10,3

..

..

2,6

..

..

 

 

Grädde

Cream

105,3

102,4

96,9

35,5

32,8

28,8

8,9

8,2

6,0

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,3

5,9

..

2,5

..

..

0,5

..

..

 

 

Ost

Cheese

82,7

81,8

80,7

28,1

27,7

27,7

7,1

7,2

7,1

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,7

1,6

1,4

0,5

0,5

..

0,1

0,1

..

 

 

Smör

Butter

16,3

15,3

16,1

5,8

5,4

6,8

1,9

1,6

2,0

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

79,0

82,2

76,9

27,9

28,6

22,3

6,9

7,2

5,6


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture