Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1604

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:02
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:02
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Mer slakt i februari 2016 än i februari 2015

Kvantiteten invägd mjölk i februari 2016 var 238 700 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till februari 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i februari 66 000 ton, vilket är 2 100 ton mer än februari 2015. I februari 2016 har det producerats 8 900 ton grädde, det är 100 ton mer än i februari 2015.

Totalt slaktades knappt 32 600 vuxna nötdjur och drygt 1 300 kalvar i februari 2016. Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt 10 700 ton, vilket är mer än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Även slakten av svin är mer i februari 2016 än samma månad de tre senaste åren. I februari slaktades det drygt 212 400 svin, vilket innebar en vikt på 19 800 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i februari var 270 ton, det är en lite mer än i februari 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Totalt slaktades det drygt 12 100 ton fjäderfä i februari 2016, vilket är lite mer än i februari 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 96 % av vikten. Figur E visar månadsvis utveckling i slakten av fjäderfä för 2015 och 2016.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i januari och februari 2016 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tons)

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tons)