Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-feb

Jan-Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

136

134

138

64

64

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

175

173

177

83

83

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

59

59

59

28

28

29

1,0 – 2,0 %

527

482

495

80

80

83

38

38

39

< 1,0 %

214

211

213

36

35

35

17

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

16,7

17,9

19,3

8,1

8,8

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

15,2

14,7

14,5

7,4

7,0

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

2,9

2,4

2,4

1,7

1,0

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

15,3

12,9

14,7

7,3

6,3

7,5


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.