Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers

 

 

Jan–dec

Jan–Dec

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

97,8

103,4

99,8

103,4

99,8

105,8

8,1

9,3

10,0


Anm.:  År 2014 uppskattas det att 18 % av saluförd kvantitet inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier. 
Note:  For 2014 it is estimated  that 18 % of quantity sold did not go through the Swedish Egg & Poultry Association.

Källa:  Svenska Ägg.  Source:  Swedish Egg & Poultry Association.