Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tons)

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

247,6

255,2

266,1

1 130,6

1 118,3

1 124,3

2,3

2,4

2,5

Bulgarien Bulgaria

5,1

4,4

4,7

52,1

53,7

60,7

..

..

..

Cypern Cyprus

3,8

3,9

4,5

48,7

42,6

43,4

3,0

3,1

..

Danmark Denmark

97,4

99,4

93,1

1 589,4

1 593,9

1 598,7

1,6

1,7

1,8

Estland Estonia

7,8

8,7

9,3

36,9

40,6

42,4

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland Finland

80,2

82,1

85,5

194,5

186,1

191,9

0,9

1,0

1,2

Frankrike France

1 375,3

1 390,9

1 420,8

1 938,8

1 943,6

1 967,6

80,0

80,5

80,7

Grekland Greece

43,6

38,4

35,5

108,6

96,2

90,0

60,9

58,4

54,9

Irland Ireland

516,9

580,9

563,5

239,3

254,1

276,4

57,5

57,6

58,4

Italien Italy

838,7

696,6

776,0

1 625,5

1 327,8

1 485,8

35,3

25,3

33,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroatien Croatia

46,5

43,7

41,7

79,8

68,7

73,0

0,7

0,8

1,0

Lettland Latvia

15,1

16,5

16,8

26,2

28,2

29,3

0,2

0,2

0,3

Litauen Lithuania

36,6

39,1

44,0

67,0

66,7

66,2

0,1

0,1

0,1

Luxemburg Luxembourg

7,9

8,4

9,0

10,9

11,9

12,3

0,0

0,0

0,0

Malta Malta

1,1

1,1

1,0

5,9

6,2

5,6

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederländerna Netherlands

337,8

342,0

347,2

1 307,0

1 370,9

1 458,9

12,1

12,7

13,0

Polen Poland

338,7

412,3

470,6

1 684,3

1 838,5

1 906,1

0,6

0,6

0,6

Portugal Portugal

70,9

67,3

74,7

345,9

360,0

377,5

10,0

10,2

10,5

Rumänien Rumania

23,4

23,9

36,6

308,4

324,9

330,5

3,2

4,8

9,2

Slovakien Slovakia

9,5

8,8

8,4

52,4

33,8

30,3

0,5

0,6

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenien Slovenia

31,8

31,2

33,3

19,0

20,2

20,2

0,1

0,1

0,1

Spanien Spain

356,9

356,8

420,4

3 431,2

3 620,2

3 895,9

118,3

114,2

116,5

Storbritannien United Kingdom

847,1

875,8

880,1

832,9

862,1

898,3

290,1

298,2

300,3

Sverige Sweden

125,9

131,6

133,1

234,1

236,2

233,5

4,9

5,1

5,1

Tjeckien Czech Republic

64,6

65,2

68,0

234,3

236,0

227,7

0,2

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland Germany

1 095,0

1 120,0

1 119,0

5 474,0

5 507,0

5 562,0

20,0

19,0

21,0

Ungern Hungary

22,1

22,7

26,0

336,7

368,6

409,3

0,3

0,3

0,4

Österrike Austria

227,2

221,6

228,8

528,2

525,6

527,8

7,7

7,2

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-281,2

6 874,3

6 948,6

7 217,3

21 942,5

22 142,5

22 945,5

710,5

704,6

719,1


Källa:  Eurostat.  Source: Eurostat.

1)  Summan för får och lamm för 2013 och 2014 inkluderar inte Bulgarien.  The sum of sheep and lambs for 2013 and 2014 do not include Bulgaria.

2)   Summan för får och lamm för 2015 inkluderar inte Bulgarien och Cypern.  The sum of sheep and lambs for 2015 do not include Bulgaria and Cyprus