STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2017, ton

5.b. Weight of slaughtered animals by herd size of suckler cows 2017, metric tonnes

 

Besättningsstorlek, antal am- och dikor

 

Inga am- och dikor

 

 

 

 

 

1-24

25-49

50-74

75-99

100-199

200-

 

 

Okänd

 

Summa

Kategori

Kalv

6 638

1 171

312

446

392

103

14 870

34

23 967

Ko

41 581

30 712

16 851

9 288

11 982

6 772

283 417

2 047

402 650

Tjur

135 530

86 229

42 923

28 847

37 153

14 516

262 779

951

608 928

Kviga

37 745

24 030

11 375

8 485

11 201

6 759

65 482

963

166 040

Stut

24 350

10 432

3 458

2 866

3 117

3 438

71 371

670

119 702

Summa Storboskap

239 205

151 402

74 607

49 487

63 453

31 485

683 049

4 630

1 297 319

Summa Nötkreatur

245 843

152 574

74 919

49 934

63 845

31 588

697 919

4 664

1 321 286

Slaktgris

96 425

37 199

..

25 439

31 652

..

2 051 739

22 111

2 290 656

Sugga

3 278

2 224

135

..

1 342

..

75 223

833

84 362

Galt

108

55

..

..

54

..

1 436

283

1 963

Unggris

107

39

6

8

..

..

1 723

58

1 967

Unggalt

960

919

117

..

278

..

17 502

138

20 028

Summa Gris

100 971

40 565

13 969

26 612

33 352

13 124

2 157 125

23 442

2 409 160

Tackor och baggar

1 575

422

102

84

29

6

7 786

626

10 629

Lamm

6 655

1 786

423

325

192

17

31 127

1 534

42 060

Summa Får och lamm

8 230

2 208

526

409

221

22

 

38 913

 

2 160

 

52 690

Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.