STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6.a. Antal slaktade nötkreatur och antal företag som skickat nötkreatur till slakt 2017 per län och storleksgrupp åkermark

6.a. Number of slaughtered cattle and number of holdings that sent cattle to slaughter 2017 by county and size group of arable land

Län

Storleksgrupp åkermark

-2,0

2,1 -
5,0

5,1 -
10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,1 -

 

Okänt

 

Summa

Stockholm

Antal nötkreatur

..

..

44

230

133

395

753

2 504

.

4 142

Antal företag

..

..

11

29

24

38

52

77

.

240

Uppsala

Antal nötkreatur

202

27

158

352

362

882

2 672

7 641

.

12 296

Antal företag

8

6

19

37

38

67

124

170

.

469

Södermanland

Antal nötkreatur

18

20

63

48

209

554

1 644

11 333

.

13 889

Antal företag

3

5

12

12

19

49

94

154

.

348

Östergötland

Antal nötkreatur

2 340

44

268

540

606

1 890

7 060

15 608

.

28 356

Antal företag

24

9

31

63

62

126

216

230

.

761

Jönköping

Antal nötkreatur

167

98

580

2 160

2 460

4 589

9 955

12 144

.

32 153

Antal företag

18

34

128

262

179

235

299

160

.

1 315

Kronoberg

Antal nötkreatur

74

112

275

1 051

1 233

2 211

3 744

7 715

.

16 415

Antal företag

14

34

64

138

104

133

116

84

.

687

Kalmar

Antal nötkreatur

325

97

532

865

1 040

2 321

8 539

27 390

.

41 109

Antal företag

17

24

56

116

86

138

244

263

.

944

Gotland

Antal nötkreatur

213

..

..

61

163

637

2 723

14 851

.

18 690

Antal företag

6

..

..

13

19

53

117

187

.

402

Blekinge

Antal nötkreatur

42

68

197

589

488

1 467

2 151

3 014

.

8 016

Antal företag

10

20

47

68

43

69

46

31

.

334

Skåne

Antal nötkreatur

1 506

245

1 140

3 115

2 437

5 657

16 445

30 730

.

61 275

Antal företag

65

54

137

226

174

266

350

307

.

1 579

Halland

Antal nötkreatur

475

57

239

625

849

2 066

4 136

16 377

.

24 824

Antal företag

18

15

43

97

80

106

127

157

.

643

Västra
Götaland

Antal nötkreatur

1 657

216

608

2 261

3 182

6 020

15 413

42 311

.

71 668

Antal företag

44

48

142

320

273

392

559

575

.

2 353

Värmland

Antal nötkreatur

365

21

20

136

353

550

1 674

8 867

.

11 986

Antal företag

5

5

8

29

38

70

99

151

.

405

Örebro

Antal nötkreatur

155

280

49

356

171

775

1 903

6 457

.

10 146

Antal företag

8

4

14

37

26

46

83

113

.

331

Västmanland

Antal nötkreatur

100

..

..

68

97

193

794

5 530

.

6 810

Antal företag

3

..

..

12

23

20

47

72

.

182

Dalarna

Antal nötkreatur

116

18

65

258

285

706

1 905

4 754

.

8 107

Antal företag

7

5

17

36

28

62

93

90

.

338

Gävleborg

Antal nötkreatur

..

..

261

442

441

722

1 903

6 943

.

10 758

Antal företag

..

..

13

38

61

82

126

125

.

450

Västernorrland

Antal nötkreatur

..

..

56

269

160

552

1 112

3 102

.

5 374

Antal företag

..

..

12

29

28

62

81

89

.

307

Jämtland

Antal nötkreatur

68

15

24

180

220

696

1 393

3 494

.

6 090

Antal företag

4

5

8

25

33

65

85

92

.

317

Västerbotten

Antal nötkreatur

29

8

25

159

118

498

1 741

6 326

.

8 904

Antal företag

4

4

6

22

20

48

109

165

.

378

Norrbotten

Antal nötkreatur

..

..

..

41

30

154

864

2 610

.

3 719

Antal företag

..

..

..

7

6

10

40

61

.

130

Okänd

Antal nötkreatur

.

.

.

.

.

.

.

.

1 482

1 482

Antal företag

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hela riket

Antal nötkreatur

8 062

1 416

4 646

13 806

15 037

33 535

88 524

239 701

1 482

406 209

Antal företag

274

284

778

1 616

1 364

2 137

3 107

3 353

 

.

 

12 913

Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.