STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

6.c. Antal slaktade får och lamm och antal företag som skickat får och lamm till slakt 2017 per län och storleksgrupp åkermark

6.c. Number of slaughtered sheep and lambs and number of holdings that sent sheep and lambs to slaughter 2017 by county and size group of arable land

Län

Storleksgrupp
åkermark

-2,0

2,1 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,1 -

 

Okänt

 

Summa

Stockholm

Antal får och lamm

1 124

412

865

1 341

661

1 001

832

1 410

.

7 646

Antal företag

26

17

32

42

17

22

21

27

.

204

Uppsala

Antal får och lamm

630

1 021

919

1 005

1 211

824

1 559

1 615

.

8 784

Antal företag

22

28

36

38

23

22

29

27

.

225

Södermanland

Antal får och lamm

413

273

815

1 505

1 197

1 666

3 318

2 811

.

11 998

Antal företag

14

12

35

38

19

25

20

35

.

198

Östergötland

Antal får och lamm

1 759

761

1 983

3 085

1 873

3 179

4 274

2 819

.

19 733

Antal företag

49

25

56

56

38

45

48

50

.

367

Jönköping

Antal får och lamm

851

1 429

2 492

2 852

1 466

2 266

1 657

175

.

13 188

Antal företag

37

73

84

63

23

25

16

8

.

329

Kronoberg

Antal får och lamm

486

1 089

1 359

1 246

1 578

1 156

852

27

.

7 793

Antal företag

25

57

57

32

16

16

12

3

.

218

Kalmar

Antal får och lamm

1 488

1 196

1 904

2 685

1 661

2 059

2 891

3 375

.

17 259

Antal företag

61

51

63

65

32

32

35

35

.

374

Gotland

Antal får och lamm

809

635

814

2 468

1 961

5 442

9 480

11 667

.

33 276

Antal företag

14

21

23

36

28

46

64

51

.

283

Blekinge

Antal får och lamm

972

551

1 178

1 493

375

899

1 773

730

.

7 971

Antal företag

37

28

34

38

10

14

14

11

.

186

Skåne

Antal får och lamm

3 709

1 767

2 970

4 912

1 994

4 971

8 618

4 414

.

33 355

Antal företag

104

88

121

95

36

51

67

56

.

618

Halland

Antal får och lamm

660

443

1 466

1 842

1 912

1 126

1 223

3 681

.

12 353

Antal företag

26

26

56

46

22

18

15

23

.

232

Västra
Götaland

Antal får och lamm

2 528

2 424

4 899

5 953

3 863

3 501

7 393

4 295

.

34 856

Antal företag

103

127

183

167

78

67

86

66

.

877

Värmland

Antal får och lamm

201

173

474

870

1 036

966

1 553

1 034

.

6 307

Antal företag

10

12

19

24

20

16

19

20

.

140

Örebro

Antal får och lamm

783

346

700

972

680

840

2 272

2 853

.

9 446

Antal företag

11

14

16

26

17

12

15

25

.

136

Västmanland

Antal får och lamm

275

161

346

545

214

486

967

2 224

.

5 218

Antal företag

10

10

12

17

7

12

14

12

.

94

Dalarna

Antal får och lamm

208

245

468

888

337

1 089

1 270

1 262

.

5 767

Antal företag

9

15

25

28

11

20

17

10

.

135

Gävleborg

Antal får och lamm

423

105

875

803

878

1 220

1 932

314

.

6 550

Antal företag

8

8

36

31

23

28

26

10

.

170

Västernorrland

Antal får och lamm

..

..

289

298

172

609

263

..

.

1 867

Antal företag

..

..

15

14

5

13

8

..

.

65

Jämtland

Antal får och lamm

..

..

471

306

68

491

268

826

.

2 561

Antal företag

..

..

15

15

3

13

7

7

.

70

Västerbotten

Antal får och lamm

99

362

210

605

204

483

698

468

.

3 129

Antal företag

5

11

11

26

5

12

10

8

.

88

Norrbotten

Antal får och lamm

..

134

306

355

68

256

358

..

.

1 607

Antal företag

..

5

14

13

3

6

4

..

.

50

Okänd

Antal får och lamm

.

.

.

.

.

.

.

.

11 314

11 314

Antal företag

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hela riket

Antal får och lamm

17 532

13 654

25 803

36 029

23 409

34 530

53 451

46 256

11 314

261 978

Antal företag

578

638

943

910

436

515

547

492

 

.

 

5 059

Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.