STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.b. Vikt av slaktade djur 2016 och 2017, ton

1.b. Weight of slaughtered animals 2016 and 2017, metric tonnes

 

2016

 

2017

 

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

 

Summa slakt

 

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

 

Summa slakt

Län

Stockholms

12 838

24 028

1 309

38 175

13 080

25 926

1 461

40 467

Uppsala

37 527

35 502

1 809

74 838

37 113

37 429

1 762

76 304

Södermanlands

41 986

70 025

2 170

114 182

45 453

85 308

2 324

133 085

Östergötlands

93 749

155 430

3 676

252 855

92 181

160 514

3 919

256 614

Jönköpings

107 266

10 454

2 261

119 980

105 215

7 523

2 584

115 322

Kronobergs

53 748

12 344

1 465

67 557

53 785

12 126

1 490

67 402

Kalmar

134 964

122 856

3 427

261 246

134 486

122 003

3 526

260 015

Gotlands

61 508

68 791

6 371

136 670

63 744

66 905

6 936

137 585

Blekinge

25 795

74 100

1 548

101 443

26 746

82 673

1 650

111 069

Skåne

204 723

675 356

6 755

886 834

206 485

716 391

7 068

929 944

Hallands

82 000

271 607

2 343

355 949

80 616

251 583

2 509

334 708

Västra Götalands

229 178

474 567

7 260

711 005

231 647

500 995

6 989

739 631

Värmlands

37 947

74 182

1 128

113 257

40 348

77 592

1 236

119 175

Örebro

30 829

90 776

1 701

123 306

33 067

93 804

1 873

128 744

Västmanlands

18 581

75 143

835

94 559

19 598

75 157

976

95 731

Dalarnas

26 866

8 016

1 247

36 129

26 226

7 785

1 116

35 126

Gävleborgs

32 777

15 826

1 250

49 853

32 979

16 232

1 281

50 492

Västernorrlands

17 277

4 487

404

22 167

16 844

5 246

430

22 520

Jämtlands

18 315

2 490

577

21 382

18 109

2 536

479

21 123

Västerbottens

27 666

15 993

638

44 297

28 056

18 485

621

47 161

Norrbottens

12 112

19 146

291

31 548

10 844

19 504

302

30 649

Okänd

8 125

31 470

2 003

41 598

4 664

23 442

2 160

30 266

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

91 468

524 686

2 696

618 850

90 704

503 253

2 927

596 884

Götalands mellanbygder

260 339

539 678

11 757

811 775

263 593

552 537

12 635

828 764

Götalands norra slättbygder

165 610

550 847

4 224

720 681

168 194

582 077

4 055

754 325

Svealands slättbygder

149 509

336 290

7 548

493 347

156 567

360 838

7 968

525 373

Götalands skogsbygder

456 596

234 914

15 785

707 295

454 865

267 101

16 293

738 259

Mellersta Sveriges skogsbygder

71 702

48 505

3 139

123 346

71 566

50 385

3 381

125 332

Nedre Norrland

70 396

31 038

2 247

103 681

69 666

31 496

2 246

103 408

Övre Norrland

42 030

35 159

1 068

78 258

41 468

38 031

1 026

80 525

Okänd

8 125

31 470

2 003

41 598

4 664

23 442

2 160

30 266

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

17 871

393 816

3 337

415 024

25 484

500 790

3 361

529 636

2,1 - 5,0

4 436

10 744

2 730

17 910

4 504

19 962

2 634

27 100

5,1 - 10,0

17 111

11 050

5 146

33 308

14 925

19 047

5 021

38 993

10,1 - 20,0

50 456

34 194

7 400

92 050

44 737

20 447

7 129

72 313

20,1 - 30,0

52 370

41 603

4 416

98 389

49 006

29 295

4 724

83 025

30,1 - 50,0

115 692

74 921

6 927

197 540

110 558

67 354

7 099

185 010

50,1 - 100,0

313 449

194 154

9 793

517 397

290 758

202 684

11 037

504 479

100,1 -

736 265

1 540 635

8 714

2 285 614

776 650

1 526 139

9 524

2 312 313

Okänd

8 125

31 470

2 003

41 598

4 664

23 442

2 160

30 266

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

14 703

372 809

1 684

389 197

22 623

452 934

1 809

477 367

2,1 - 5,0

818

16 377

1 174

18 368

1 326

41 410

1 097

43 833

5,1 - 10,0

8 876

18 449

4 391

31 716

7 564

23 780

3 624

34 969

10,1 - 20,0

29 477

14 715

6 461

50 652

25 463

13 932

6 421

45 816

20,1 - 30,0

37 992

51 840

4 553

94 385

34 765

29 329

4 959

69 053

30,1 - 50,0

89 389

67 449

6 430

163 268

82 225

68 829

6 458

157 511

50,1 - 100,0

263 838

199 979

9 767

473 584

248 232

208 819

11 056

468 106

100,1 -

862 559

1 559 500

14 003

2 436 062

894 424

1 546 685

15 105

2 456 214

Okänd

8 125

31 470

2 003

41 598

4 664

23 442

2 160

30 266

Hela Riket

1 315 775

2 332 588

50 467

 

3 698 830

 

1 321 286

2 409 160

52 690

 

3 783 135

Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.