STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.a. Antal slaktade nötkreatur 2017

2.a. Number of slaughtered cattle 2017

Område

Kalv

Ko

Tjur

Kviga

Stut

 

Summa Storboskap

Summa Nötkreatur

Län

Stockholms

109

1 332

1 209

749

743

4 033

4 142

Uppsala

1 874

3 842

3 336

1 589

1 655

10 422

12 296

Södermanlands

182

3 830

6 965

1 923

989

13 707

13 889

Östergötlands

199

9 446

12 725

3 279

2 707

28 157

28 356

Jönköpings

269

11 511

12 461

4 261

3 651

31 884

32 153

Kronobergs

88

5 301

6 751

1 976

2 299

16 327

16 415

Kalmar

125

13 913

17 428

5 034

4 609

40 984

41 109

Gotlands

20

4 797

10 094

2 693

1 086

18 670

18 690

Blekinge

43

1 945

4 283

1 302

443

7 973

8 016

Skåne

3 223

16 428

28 179

10 048

3 397

58 052

61 275

Hallands

929

9 100

10 354

3 294

1 147

23 895

24 824

Västra Götalands

4 191

21 458

29 707

8 958

7 354

67 477

71 668

Värmlands

93

3 217

5 874

1 625

1 177

11 893

11 986

Örebro

367

2 707

4 865

1 349

858

9 779

10 146

Västmanlands

1 781

1 830

2 062

695

442

5 029

6 810

Dalarnas

167

2 395

4 222

907

416

7 940

8 107

Gävleborgs

191

3 677

4 758

1 040

1 092

10 567

10 758

Västernorrlands

74

2 333

2 120

574

273

5 300

5 374

Jämtlands

263

2 440

1 896

759

732

5 827

6 090

Västerbottens

82

3 686

3 233

1 098

805

8 822

8 904

Norrbottens

110

1 519

1 508

417

165

3 609

3 719

Okänd

31

633

303

316

199

1 451

1 482

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

1 818

9 536

12 167

3 478

1 018

26 199

28 017

Götalands mellanbygder

1 097

22 296

38 052

11 519

5 470

77 337

78 434

Götalands norra slättbygder

3 535

15 421

23 047

6 226

4 169

48 863

52 398

Svealands slättbygder

4 219

13 684

19 751

6 803

5 121

45 359

49 578

Götalands skogsbygder

2 548

44 644

56 500

18 941

15 613

135 698

138 246

Mellersta Sveriges skogsbygder

427

7 057

9 963

2 656

1 784

21 460

21 887

Nedre Norrland

401

8 492

9 636

2 260

1 746

22 134

22 535

Övre Norrland

335

5 577

4 914

1 687

1 119

13 297

13 632

Okänd

31

633

303

316

199

1 451

1 482

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

605

1 574

4 368

926

589

7 457

8 062

2,1 - 5,0

61

319

594

295

147

1 355

1 416

5,1 - 10,0

105

1 305

1 652

900

684

4 541

4 646

10,1 - 20,0

490

3 558

5 215

2 669

1 874

13 316

13 806

20,1 - 30,0

848

4 000

5 642

2 573

1 974

14 189

15 037

30,1 - 50,0

625

9 509

13 610

5 261

4 530

32 910

33 535

50,1 - 100,0

3 212

26 037

37 641

11 875

9 759

85 312

88 524

100,1 -

8 434

80 405

105 308

29 071

16 483

231 267

239 701

Okänd

31

633

303

316

199

1 451

1 482

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

571

1 283

4 072

761

449

6 565

7 136

2,1 - 5,0

8

184

151

31

36

402

410

5,1 - 10,0

67

474

1 169

449

248

2 340

2 407

10,1 - 20,0

198

1 830

3 084

1 589

1 114

7 617

7 815

20,1 - 30,0

1 023

2 783

3 937

1 770

1 448

9 938

10 961

30,1 - 50,0

551

6 419

10 335

4 591

3 165

24 510

25 061

50,1 - 100,0

2 914

21 888

32 683

10 211

7 858

72 640

75 554

100,1 -

9 048

91 846

118 599

34 168

21 722

266 335

275 383

Okänd

31

633

303

316

199

1 451

1 482

Hela Riket

2017

14 411

127 340

174 333

53 886

36 239

391 798

406 209

2016

16 270

138 198

167 921

55 339

34 327

 

395 785

412 055

Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.
Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.