STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.c. Antal slaktade hästar samt får och lamm 2017

2.c. Number of slaughtered horses, sheep and lambs 2017

Område

Häst

 

Tackor och baggar

Lamm

 

Summa Får och lamm

Län

Stockholms

-

1 205

6 441

7 646

Uppsala

-

1 411

7 373

8 784

Södermanlands

-

1 565

10 433

11 998

Östergötlands

-

2 963

16 770

19 733

Jönköpings

-

2 116

11 072

13 188

Kronobergs

-

1 075

6 718

7 793

Kalmar

-

2 270

14 989

17 259

Gotlands

-

5 643

27 633

33 276

Blekinge

-

997

6 974

7 971

Skåne

-

3 892

29 463

33 355

Hallands

-

1 467

10 886

12 353

Västra Götalands

-

4 597

30 259

34 856

Värmlands

-

976

5 331

6 307

Örebro

-

1 143

8 303

9 446

Västmanlands

-

792

4 426

5 218

Dalarnas

-

732

5 035

5 767

Gävleborgs

-

1 185

5 365

6 550

Västernorrlands

-

452

1 415

1 867

Jämtlands

-

303

2 258

2 561

Västerbottens

-

469

2 660

3 129

Norrbottens

-

211

1 396

1 607

Okänd

2 265

2 228

9 086

11 314

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

-

1 649

12 158

13 807

Götalands mellanbygder

-

8 881

51 673

60 554

Götalands norra slättbygder

-

2 492

17 327

19 819

Svealands slättbygder

-

5 896

35 029

40 925

Götalands skogsbygder

-

11 290

70 521

81 811

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

2 613

14 530

17 143

Nedre Norrland

-

1 896

9 355

11 251

Övre Norrland

-

747

4 607

5 354

Okänd

2 265

2 228

9 086

11 314

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

-

2 550

14 982

17 532

2,1 - 5,0

-

2 163

11 491

13 654

5,1 - 10,0

-

3 899

21 904

25 803

10,1 - 20,0

-

5 390

30 639

36 029

20,1 - 30,0

-

3 367

20 042

23 409

30,1 - 50,0

-

5 048

29 482

34 530

50,1 - 100,0

-

7 360

46 091

53 451

100,1 -

-

5 687

40 569

46 256

Okänd

2 265

2 228

9 086

11 314

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

-

1 280

7 905

9 185

2,1 - 5,0

-

918

4 954

5 872

5,1 - 10,0

-

3 044

15 855

18 899

10,1 - 20,0

-

4 716

27 953

32 669

20,1 - 30,0

-

3 597

21 166

24 763

30,1 - 50,0

-

4 555

27 449

32 004

50,1 - 100,0

-

7 721

45 911

53 632

100,1 -

-

9 633

64 007

73 640

Okänd

2 265

2 228

9 086

11 314

Hela Riket

2017

2 265

37 692

224 286

261 978

2016

2 668

 

33 308

218 405

 

251 713

Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.