STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.b. Vikt av slaktade grisar 2017, ton

3.b. Weight of slaughtered pigs 2017, metric tonnes

Område

Slaktgris

Sugga

Galt

Unggris

Unggalt

 

Summa Gris

Län

Stockholms

24 260

992

8

..

412

25 926

Uppsala

34 288

2 969

50

37

67

37 429

Södermanlands

80 546

2 636

46

10

921

85 308

Östergötlands

154 617

2 706

103

85

1 486

160 514

Jönköpings

7 065

221

..

-

..

7 523

Kronobergs

10 817

1 084

41

16

87

12 126

Kalmar

115 993

3 062

68

15

1 339

122 003

Gotlands

61 602

3 252

27

36

1 987

66 905

Blekinge

80 779

1 281

15

44

491

82 673

Skåne

674 692

33 714

580

1 008

6 138

716 391

Hallands

241 078

8 077

214

153

1 760

251 583

Västra Götalands

482 553

13 344

155

199

1 923

500 995

Värmlands

75 364

1 801

29

24

374

77 592

Örebro

89 864

1 316

33

34

421

93 804

Västmanlands

69 362

4 884

49

225

637

75 157

Dalarnas

6 416

447

13

..

875

7 785

Gävleborgs

15 351

144

..

..

727

16 232

Västernorrlands

4 960

238

..

..

32

5 246

Jämtlands

2 342

54

..

6

131

2 536

Västerbottens

17 709

692

19

..

..

18 485

Norrbottens

18 884

..

-

-

..

19 504

Okänd

22 111

833

283

58

138

23 442

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

476 877

20 496

438

690

4 395

503 253

Götalands mellanbygder

522 126

22 920

316

443

5 429

552 537

Götalands norra slättbygder

560 535

14 196

209

262

3 034

582 077

Svealands slättbygder

340 855

13 382

191

328

2 635

360 838

Götalands skogsbygder

254 505

8 598

456

156

2 319

267 101

Mellersta Sveriges skogsbygder

47 356

1 904

36

13

939

50 385

Nedre Norrland

29 661

722

15

14

1 074

31 496

Övre Norrland

36 630

1 310

20

4

64

38 031

Okänd

22 111

833

283

58

138

23 442

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

475 218

17 783

453

508

4 015

500 790

2,1 - 5,0

19 205

542

23

21

86

19 962

5,1 - 10,0

12 973

5 858

110

29

43

19 047

10,1 - 20,0

19 679

610

25

19

88

20 447

20,1 - 30,0

27 887

999

38

2

121

29 295

30,1 - 50,0

61 705

4 257

135

80

392

67 354

50,1 - 100,0

188 323

10 876

181

116

2 590

202 684

100,1 -

1 463 554

42 604

716

1 134

12 555

1 526 139

Okänd

22 111

833

283

58

138

23 442

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

428 500

17 276

444

491

3 415

452 934

2,1 - 5,0

40 700

470

18

33

187

41 410

5,1 - 10,0

22 113

1 122

50

8

472

23 780

10,1 - 20,0

13 579

162

18

13

61

13 932

20,1 - 30,0

27 752

1 208

31

16

158

29 329

30,1 - 50,0

63 542

4 008

88

38

344

68 829

50,1 - 100,0

189 223

15 956

263

150

2 585

208 819

100,1 -

1 483 135

43 327

769

1 160

12 670

1 546 685

Okänd

22 111

833

283

58

138

23 442

Hela Riket

2017

2 290 656

84 362

1 963

1 967

20 028

2 409 160

2016

2 219 969

88 346

1 918

2 377

19 306

 

2 332 588

Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.