STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.c. Vikt av slaktade hästar samt får och lamm 2017, ton

3.c. Weight of slaughtered horses, sheep and lambs 2017, metric tonnes

Område

Häst

 

Tackor och baggar

Lamm

 

Summa Får och lamm

Län

Stockholms

-

342

1 119

1 461

Uppsala

-

410

1 352

1 762

Södermanlands

-

440

1 885

2 324

Östergötlands

-

829

3 089

3 919

Jönköpings

-

564

2 020

2 584

Kronobergs

-

294

1 197

1 490

Kalmar

-

658

2 867

3 526

Gotlands

-

1 454

5 482

6 936

Blekinge

-

294

1 357

1 650

Skåne

-

1 176

5 892

7 068

Hallands

-

425

2 084

2 509

Västra Götalands

-

1 345

5 644

6 989

Värmlands

-

249

987

1 236

Örebro

-

332

1 541

1 873

Västmanlands

-

223

753

976

Dalarnas

-

203

913

1 116

Gävleborgs

-

327

954

1 281

Västernorrlands

-

165

266

430

Jämtlands

-

86

393

479

Västerbottens

-

131

490

621

Norrbottens

-

58

243

302

Okänd

6 400

626

1 534

2 160

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

-

492

2 435

2 927

Götalands mellanbygder

-

2 412

10 223

12 635

Götalands norra slättbygder

-

754

3 300

4 055

Svealands slättbygder

-

1 665

6 303

7 968

Götalands skogsbygder

-

3 180

13 113

16 293

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

731

2 650

3 381

Nedre Norrland

-

566

1 680

2 246

Övre Norrland

-

203

823

1 026

Okänd

6 400

626

1 534

2 160

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

-

704

2 657

3 361

2,1 - 5,0

-

599

2 036

2 634

5,1 - 10,0

-

1 099

3 922

5 021

10,1 - 20,0

-

1 504

5 625

7 129

20,1 - 30,0

-

953

3 771

4 724

30,1 - 50,0

-

1 407

5 692

7 099

50,1 - 100,0

-

2 106

8 931

11 037

100,1 -

-

1 632

7 891

9 524

Okänd

6 400

626

1 534

2 160

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

-

361

1 449

1 809

2,1 - 5,0

-

246

851

1 097

5,1 - 10,0

-

853

2 771

3 624

10,1 - 20,0

-

1 343

5 078

6 421

20,1 - 30,0

-

1 011

3 948

4 959

30,1 - 50,0

-

1 287

5 171

6 458

50,1 - 100,0

-

2 194

8 862

11 056

100,1 -

-

2 709

12 396

15 105

Okänd

6 400

626

1 534

2 160

Hela Riket

2017

6 400

10 629

42 060

52 690

2016

7 595

 

9 530

40 937

 

50 467

Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.