STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03, korrigerad version 2018-10-18

 
Regional animalieproduktion 2017
Regional animal production 2017
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Tabellerna innehållande totala slaktvikter har uppdaterats den 18 oktober 2018. Statistiken redovisas nu i ton, efter att tidigare ha redovisats i hundratals kg.

Slaktens fördelning mellan länen

Större delen av slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm kom från företag i Skåne och Västra Götalands län. Sammanlagt kom mer än 50 % av slakten av gris och en tredjedel av slakten av nötkreatur från företagen i dessa län.

För slakten av får och lamm utmärker sig Gotlands län, med en andel i nivå med Skåne.

Slaktens fördelning inom länen

I 18 av de 21 länen utgjorde antalet slaktade grisar den största andelen av slakten. För de andra länen var nötkreatur det djurslag som det slaktades mest av.

Om man däremot tittar på den totala slaktvikten av slaktade djur blir fördelningen inom länen lite annorlunda. I 14 av de 21 länen utgjorde den totala slaktvikten av gris majoriteten av den totala slaktvikten.

Företagens storlek

Av antalet slaktade grisar kom 64 % från företag med mer än 100 hektar åkermark. För nötkreatur var motsvarande andel 59 %. Näst störst andel av slakten av gris kom från företag med mindre än två hektar jordbruksmark.
Största andelen av slaktade får och lamm kom från företag med en åkerareal mellan 50–100 hektar.

Företag som skickat djur till slakt

Av de företag som har skickat djur till slakt så har flest företag skickat nötkreatur till slakt. Flest företag som skickat nötkreatur respektive får och lamm till slakt finns i Västra Götaland, medan flest företag som skickat gris till slakt finns i Skåne län.

Utvecklingen över tid

Jämför man 2017 och 2016 fanns den största procentuella ökningen av slakten av nötkreatur och gris i Södermanlands län, medan den största ökningen av slakten av får och lamm fanns i Västmanlands län.