STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03, korrigerad version 2018-10-18

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6.b. Antal slaktade grisar och antal företag som skickat gris till slakt 2017 per län och storleksgrupp åkermark

6.b. Number of slaughtered pigs and number of holdings that set pigs to slaughter 2017 by county and size group of arable land

Län

Storleksgrupp
åkermark

-2,0

2,1 -
5,0

5,1 -
10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,1 -

 

Okänt

 

Summa

Stockholm

Antal gris

5 754

-

..

-

..

-

1 425

18 305

.

26 053

Antal företag

4

-

..

-

..

-

4

4

.

15

Uppsala

Antal gris

776

14

2 856

17

8 599

..

..

27 971

.

40 380

Antal företag

5

4

4

4

3

..

..

18

.

41

Södermanland

Antal gris

44 061

-

..

..

..

..

4 515

41 738

.

90 430

Antal företag

3

-

..

..

..

..

4

16

.

27

Östergötland

Antal gris

..

..

12

-

..

7 268

13 549

147 877

.

173 124

Antal företag

..

..

4

-

..

3

7

35

.

53

Jönköping

Antal gris

..

-

..

..

..

..

592

..

.

7 501

Antal företag

..

-

..

..

..

..

5

..

.

16

Kronoberg

Antal gris

..

112

67

..

..

945

2 098

8 947

.

12 501

Antal företag

..

4

3

..

..

5

3

6

.

27

Kalmar

Antal gris

233

..

..

..

4 972

7 894

19 776

92 320

.

129 449

Antal företag

4

..

..

..

4

8

13

24

.

57

Gotland

Antal gris

..

-

-

-

-

-

19 617

51 077

.

70 792

Antal företag

..

-

-

-

-

-

12

20

.

33

Blekinge

Antal gris

19 290

24

..

..

..

..

30 846

37 938

.

88 868

Antal företag

3

3

..

..

..

..

12

9

.

33

Skåne

Antal gris

230 890

354

3 711

6 388

10 832

26 691

34 580

456 752

.

770 198

Antal företag

48

10

12

24

9

32

51

107

.

293

Halland

Antal gris

51 600

..

..

516

2 258

6 732

39 111

164 577

.

268 668

Antal företag

10

..

..

8

13

14

29

57

.

137

Västra
Götaland

Antal gris

144 594

..

..

14 212

226

13 018

20 540

332 632

.

535 290

Antal företag

26

..

..

8

4

13

23

90

.

168

Värmland

Antal gris

..

..

6 478

-

-

..

4 292

43 229

.

82 980

Antal företag

..

..

3

-

-

..

3

15

.

26

Örebro

Antal gris

..

-

-

..

-

..

..

83 593

.

100 973

Antal företag

..

-

-

..

-

..

..

23

.

28

Västmanland

Antal gris

-

..

-

..

..

..

..

78 264

.

81 356

Antal företag

-

..

-

..

..

..

..

23

.

29

Dalarna

Antal gris

..

..

..

15

54

..

1 701

5 817

.

8 293

Antal företag

..

..

..

3

3

..

3

4

.

18

Gävleborg

Antal gris

-

..

-

68

..

443

590

16 901

.

18 033

Antal företag

-

..

-

4

..

3

5

12

.

29

Västernorrland

Antal gris

-

-

..

..

-

719

4 649

..

.

5 613

Antal företag

-

-

..

..

-

3

4

..

.

11

Jämtland

Antal gris

-

..

..

..

..

..

1 981

97

.

2 665

Antal företag

-

..

..

..

..

..

4

5

.

18

Västerbotten

Antal gris

-

-

..

45

..

..

7 365

11 640

.

19 229

Antal företag

-

-

..

3

..

..

8

7

.

23

Norrbotten

Antal gris

-

-

-

-

..

-

..

19 561

.

21 610

Antal företag

-

-

-

-

..

-

..

3

.

7

Okänd

Antal gris

.

.

.

.

.

.

.

.

24 627

24 627

Antal företag

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hela riket

Antal gris

534 805

21 688

17 980

21 937

30 889

70 422

213 714

1 642 571

24 627

2 578 633

Antal företag

114

36

44

67

52

96

198

482

 

.

 

1 089

Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.