STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03, korrigerad version 2018-10-18

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.b. Antal slaktade grisar 2017

2.b. Number of slaughtered pigs 2017

Område

Slaktgris

Sugga

Galt

Unggris

Unggalt

 

Summa Gris

Län

Stockholms

24 939

533

5

..

435

26 053

Uppsala

38 440

1 642

29

210

74

40 380

Södermanlands

92 039

1 436

28

24

1 014

90 430

Östergötlands

168 863

1 425

66

191

1 667

173 124

Jönköpings

7 251

116

..

-

..

7 501

Kronobergs

11 688

617

28

40

95

12 501

Kalmar

125 194

1 737

40

35

1 546

129 449

Gotlands

66 768

1 724

16

94

2 190

70 792

Blekinge

87 374

773

13

140

539

88 868

Skåne

743 556

18 844

420

3 705

7 022

770 198

Hallands

273 289

4 551

145

583

1 968

268 668

Västra Götalands

525 355

7 166

90

563

2 116

535 290

Värmlands

82 100

948

16

60

416

82 980

Örebro

98 437

770

21

78

471

100 973

Västmanlands

77 423

2 652

32

517

746

81 356

Dalarnas

7 060

242

7

..

959

8 293

Gävleborgs

17 155

79

..

..

806

18 033

Västernorrlands

5 433

129

..

..

34

5 613

Jämtlands

2 474

28

..

21

145

2 665

Västerbottens

18 752

375

23

..

..

19 229

Norrbottens

21 247

..

-

-

..

21 610

Okänd

921

483

186

155

159

24 627

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

518 955

11 357

324

2 668

5 064

538 582

Götalands mellanbygder

569 481

12 917

202

1 547

6 071

591 019

Götalands norra slättbygder

609 037

7 570

123

699

3 378

623 080

Svealands slättbygder

372 470

7 334

118

881

2 936

385 680

Götalands skogsbygder

278 054

4 825

299

424

2 591

286 832

Mellersta Sveriges skogsbygder

51 352

1 019

20

33

1 031

53 530

Nedre Norrland

32 738

389

9

48

1 190

34 382

Övre Norrland

40 048

735

24

19

73

40 901

Okänd

23 623

483

186

155

159

24 627

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

516 595

9 899

292

1 894

4 477

534 805

2,1 - 5,0

21 152

297

16

80

95

21 688

5,1 - 10,0

14 379

3 350

71

106

49

17 980

10,1 - 20,0

21 398

343

20

64

97

21 937

20,1 - 30,0

30 009

561

27

6

134

30 889

30,1 - 50,0

66 723

2 427

115

264

442

70 422

50,1 - 100,0

204 005

5 886

119

399

2 958

213 714

100,1 -

1 597 874

23 383

459

3 506

14 082

1 642 571

Okänd

23 623

483

186

155

159

24 627

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

466 300

9 635

287

1 846

3 822

483 536

2,1 - 5,0

44 649

257

14

116

208

45 245

5,1 - 10,0

24 150

600

35

27

517

25 337

10,1 - 20,0

14 577

94

13

53

68

14 862

20,1 - 30,0

29 712

673

23

48

169

30 727

30,1 - 50,0

68 299

2 260

61

149

385

71 618

50,1 - 100,0

205 184

8 837

167

493

2 952

218 014

100,1 -

1 619 264

23 790

519

3 587

14 213

1 664 667

Okänd

23 623

483

186

155

159

24 627

Hela Riket

2017

2 495 758

46 629

1 305

6 474

22 493

2 578 633

2016

2 450 581

49 536

1 262

7 802

21 899

 

2 531 494

Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.