STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03, korrigerad version 2018-10-18

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.a. Vikt av slaktade nötkreatur 2017, ton

3.a. Weight of slaughtered cattle 2017, metric tonnes

Område

Kalv

Ko

Tjur

Kviga

Stut

 

Summa Storboskap

Summa Nötkreatur

Län

Stockholms

15

418

413

224

238

1 293

1 308

Uppsala

324

1 182

1 163

481

561

3 387

3 711

Södermanlands

30

1 231

2 391

580

315

4 516

4 545

Östergötlands

31

2 978

4 325

1 005

880

9 187

9 218

Jönköpings

42

3 602

4 372

1 321

1 185

10 479

10 522

Kronobergs

14

1 636

2 364

605

759

5 365

5 379

Kalmar

18

4 387

5 955

1 573

1 515

13 431

13 449

Gotlands

3

1 563

3 602

845

362

6 372

6 374

Blekinge

6

614

1 513

396

145

2 668

2 675

Skåne

542

5 345

10 416

3 187

1 159

20 106

20 649

Hallands

169

2 943

3 541

1 015

394

7 893

8 062

Västra Götalands

699

6 740

10 446

2 810

2 469

22 465

23 165

Värmlands

16

1 022

2 085

507

405

4 019

4 035

Örebro

60

877

1 676

415

278

3 247

3 307

Västmanlands

315

574

734

198

139

1 645

1 960

Dalarnas

24

760

1 444

262

133

2 599

2 623

Gävleborgs

23

1 126

1 522

286

341

3 274

3 298

Västernorrlands

9

733

699

159

85

1 675

1 684

Jämtlands

32

754

587

206

232

1 779

1 811

Västerbottens

8

1 128

1 087

324

259

2 797

2 806

Norrbottens

14

448

465

109

48

1 071

1 084

Okänd

3

205

95

96

67

463

466

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

320

3 088

4 229

1 093

341

8 751

9 070

Götalands mellanbygder

180

7 180

13 527

3 623

1 850

26 179

26 359

Götalands norra slättbygder

593

4 902

7 986

1 956

1 383

16 226

16 819

Svealands slättbygder

728

4 327

6 846

2 067

1 688

14 929

15 657

Götalands skogsbygder

418

13 999

20 039

5 880

5 152

45 069

45 487

Mellersta Sveriges skogsbygder

67

2 244

3 464

790

591

7 090

7 157

Nedre Norrland

50

2 633

3 110

624

549

6 917

6 967

Övre Norrland

38

1 688

1 597

475

350

4 109

4 147

Okänd

3

205

95

96

67

463

466

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

100

496

1 481

284

186

2 448

2 548

2,1 - 5,0

8

103

204

90

45

442

450

5,1 - 10,0

14

423

568

270

218

1 478

1 493

10,1 - 20,0

75

1 166

1 816

807

609

4 398

4 474

20,1 - 30,0

142

1 307

2 005

786

662

4 759

4 901

30,1 - 50,0

93

3 087

4 770

1 604

1 501

10 963

11 056

50,1 - 100,0

526

8 283

13 376

3 656

3 236

28 550

29 076

100,0 -

1 435

25 196

36 578

9 011

5 446

76 230

77 665

Okänd

3

205

95

96

67

463

466

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

97

404

1 381

239

142

2 165

2 262

2,1 - 5,0

1

58

54

9

11

131

133

5,1 - 10,0

8

149

392

130

77

748

756

10,1 - 20,0

25

601

1 078

480

362

2 521

2 546

20,1 - 30,0

173

911

1 388

529

475

3 303

3 476

30,1 - 50,0

85

2 094

3 589

1 410

1 044

8 137

8 222

50,1 - 100,0

476

6 984

11 633

3 122

2 608

24 347

24 823

100,0 -

1 527

28 859

41 284

10 589

7 184

87 915

89 442

Okänd

3

205

95

96

67

463

466

Hela Riket

2017

2 397

40 265

60 893

16 604

11 970

129 732

132 129

2016

2 676

42 800

57 964

16 878

11 260

 

128 901

131 578

Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.
Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.