STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03, korrigerad version 2018-10-18

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.b. Vikt av slaktade grisar 2017, ton

3.b. Weight of slaughtered pigs 2017, metric tonnes

Område

Slaktgris

Sugga

Galt

Unggris

Unggalt

 

Summa Gris

Län

Stockholms

2 426

99

1

..

41

2 593

Uppsala

3 429

297

5

4

7

3 743

Södermanlands

8 055

264

5

1

92

8 531

Östergötlands

15 462

271

10

8

149

16 051

Jönköpings

706

22

..

-

..

752

Kronobergs

1 082

108

4

2

9

1 213

Kalmar

11 599

306

7

2

134

12 200

Gotlands

6 160

325

3

4

199

6 690

Blekinge

8 078

128

2

4

49

8 267

Skåne

67 469

3 371

58

101

614

71 639

Hallands

24 108

808

21

15

176

25 158

Västra Götalands

48 255

1 334

16

20

192

50 100

Värmlands

7 536

180

3

2

37

7 759

Örebro

8 986

132

3

3

42

9 380

Västmanlands

6 936

488

5

23

64

7 516

Dalarnas

642

45

1

..

87

778

Gävleborgs

1 535

14

..

..

73

1 623

Västernorrlands

496

24

..

..

3

525

Jämtlands

234

5

..

1

13

254

Västerbottens

1 771

69

2

..

..

1 848

Norrbottens

1 888

..

-

-

..

1 950

Okänd

2 211

83

28

6

14

2 344

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

47 688

2 050

44

69

440

50 325

Götalands mellanbygder

52 213

2 292

32

44

543

55 254

Götalands norra slättbygder

56 053

1 420

21

26

303

58 208

Svealands slättbygder

34 086

1 338

19

33

264

36 084

Götalands skogsbygder

25 450

860

46

16

232

26 710

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 736

190

4

1

94

5 039

Nedre Norrland

2 966

72

1

1

107

3 150

Övre Norrland

3 663

131

2

0

6

3 803

Okänd

2 211

83

28

6

14

2 344

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

47 522

1 778

45

51

402

50 079

2,1 - 5,0

1 921

54

2

2

9

1 996

5,1 - 10,0

1 297

586

11

3

4

1 905

10,1 - 20,0

1 968

61

3

2

9

2 045

20,1 - 30,0

2 789

100

4

0

12

2 929

30,1 - 50,0

6 171

426

13

8

39

6 735

50,1 - 100,0

18 832

1 088

18

12

259

20 268

100,0 -

146 355

4 260

72

113

1 255

152 614

Okänd

2 211

83

28

6

14

2 344

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

42 850

1 728

44

49

341

45 293

2,1 - 5,0

4 070

47

2

3

19

4 141

5,1 - 10,0

2 211

112

5

1

47

2 378

10,1 - 20,0

1 358

16

2

1

6

1 393

20,1 - 30,0

2 775

121

3

2

16

2 933

30,1 - 50,0

6 354

401

9

4

34

6 883

50,1 - 100,0

18 922

1 596

26

15

258

20 882

100,0 -

148 314

4 333

77

116

1 267

154 668

Okänd

2 211

83

28

6

14

2 344

Hela Riket

2017

229 066

8 436

196

197

2 003

240 916

2016

221 997

8 835

192

238

1 931

 

233 259

Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.