STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03, korrigerad version 2018-10-18

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.c. Vikt av slaktade hästar samt får och lamm 2017, ton

3.c. Weight of slaughtered horses, sheep and lambs 2017, metric tonnes

Område

Häst

 

Tackor och baggar

Lamm

 

Summa Får och lamm

Län

Stockholms

-

34

112

146

Uppsala

-

41

135

176

Södermanlands

-

44

188

232

Östergötlands

-

83

309

392

Jönköpings

-

56

202

258

Kronobergs

-

29

120

149

Kalmar

-

66

287

353

Gotlands

-

145

548

694

Blekinge

-

29

136

165

Skåne

-

118

589

707

Hallands

-

43

208

251

Västra Götalands

-

135

564

699

Värmlands

-

25

99

124

Örebro

-

33

154

187

Västmanlands

-

22

75

98

Dalarnas

-

20

91

112

Gävleborgs

-

33

95

128

Västernorrlands

-

16

27

43

Jämtlands

-

9

39

48

Västerbottens

-

13

49

62

Norrbottens

-

6

24

30

Okänd

640

63

153

216

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

-

49

243

293

Götalands mellanbygder

-

241

1 022

1 263

Götalands norra slättbygder

-

75

330

405

Svealands slättbygder

-

167

630

797

Götalands skogsbygder

-

318

1 311

1 629

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

73

265

338

Nedre Norrland

-

57

168

225

Övre Norrland

-

20

82

103

Okänd

640

63

153

216

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

-

70

266

336

2,1 - 5,0

-

60

204

263

5,1 - 10,0

-

110

392

502

10,1 - 20,0

-

150

563

713

20,1 - 30,0

-

95

377

472

30,1 - 50,0

-

141

569

710

50,1 - 100,0

-

211

893

1 104

100,0 -

-

163

789

952

Okänd

640

63

153

216

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

-

36

145

181

2,1 - 5,0

-

25

85

110

5,1 - 10,0

-

85

277

362

10,1 - 20,0

-

134

508

642

20,1 - 30,0

-

101

395

496

30,1 - 50,0

-

129

517

646

50,1 - 100,0

-

219

886

1 106

100,0 -

-

271

1 240

1 511

Okänd

640

63

153

216

Hela Riket

2017

640

1 063

4 206

5 269

2016

759

 

953

4 094

 

5 047

Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.