STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:2

 
Försäljning av handelsgödselmedel 2003/04
Sales of fertilizers during 2003/04
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Försäljningen av kvävegödselmedel sjunker

Den totala försäljningen av handelsgödsel (mineralgödsel) uppgick under 2003/04 till 851 Mkg, en nedgång med 3 % eller 29 Mkg. Under den senaste 5-års perioden har försäljningen kontinuerligt sjunkit, vilket innebär att mellan åren 1999/00 - 2003/04 har försäljningen uttryckt i ton vara sjunkit med nästan 11 %.

Försäljningen uttryckt i rena växtnäringsämnen

Uttryckt i rena växtnäringsämnen sjönk försäljningen av kväve med nästan 2 % till 177 Mkg och svavel med drygt 1 % till 22 Mkg. Försäljningen av fosforgödselmedel ökade med 1 % till 16,8 Mkg och kalium ökade med nästan 2 % till 37 Mkg. Kadmiuminnehållet i fosforsgödselmedlen beräknas till 105 kg jämfört med 151 kg året innan.

Det förekommer också en viss försäljning av organiska gödselmedel, främst till ekologiska odlare. Via ordinarie handelskanaler uppgick denna försäljning till ca 1 000 ton rent kväve.