STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:2

 

Försäljning av handelsgödselmedel 2003/04

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Försäljning av handelsgödselmedel med fördelning på viktigare sorter, uttryckt i kvantitet vara, ton

1.        Sales of fertilizers devided in products, tons

Enkla gödselmedel

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvävegödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalksalpeter, N 15,5

280 486

287 062

228 886

286 217

266 675

213 778

221 281

183 302

Chilesalpeter, N 16

1 504

1 393

1 197

952

919

836

500

 

Na-salpeter/Probeta, N 20

18 177

13 254

11 681

10 706

10 386

9 461

8 975

7 989

Ammonsulfat, N 21

1 086

1 019

1 269

591

7 852

 

732

286

N 22

 

 

 

 

 

 

1 898

794

ASN, N 26

26 410

12 550

8 958

7 083

4 148

6 627

1 747

3 088

Kalkammonsalpeter/Axan,
N 26/27/28

175 558

209 463

166 077

205 869

235 495

198 981

238 828

240 533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniumnitrat N 34

90 024

78 944

76 318

55 011

51 224

75 638

33 498

31 339

N 32

 

 

 

 

 

 

 

1 842

Urea, N 46

1 104

889

745

655

553

484

382

475

Kvävelösning, N 25/30

4 399

2 631

3 111

3 772

2 036

1 641

1 083

4 928

Flytande ammoniak

230

142

178

116

137

147

107

50

N 4

 

 

 

 

 

1 660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kvävegödselmedel

598 978

607 347

498 420

570 972

579 425

509 253

509 031

474 627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosforgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfosfat, P 20

4 080

4 048

2 920

2 497

2 599

1 890

1 691

1 484

P 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse sorter

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

 

S:a fosforgödselmedel

4 080

4 048

2 920

2 497

2 599

1 890

1 691

1 484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumklorid, K 50

1 560

3 146

2 236

2 504

2 621

1 862

2 464

2 470

Kalisalt, K 45

837

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumsulfat, K 42

675

640

542

692

691

549

689

731

Kalimagnesia, K 25

5 045

4 649

5 058

5 426

5 917

6 534

6 993

7 102

Kalimagnesia, K 23,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kaliumgödselmedel

8 117

8 435

7 836

8 622

9 229

8 945

10 146

10 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svavelgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

S 12/13

264

270

181

173

155

165

 

57

S 20/21

166

232

353

642

451

336

259

425

S:a Svavelgödselmedel

430

502

534

815

606

501

259

484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a enkla gödselmedel

611 605

620 332

509 710

582 906

591 859

520 589

521 127

486 898