STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:2

 

Försäljning av handelsgödselmedel 2003/04

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

2 Försäljning av handelsgödsel uttryckt i ren växtnäring, mkg

2           Sales of fertilizers, expressed in plant nutrient content, thousand tons

 

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

134,9

135,6

112,8

124,2

128,6

116,7

113,4

108,6

Fosfor (P)

0,8

0,8

0,6

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

Kalium (K)

2,7

3,2

2,7

3,1

3,4

2,9

3,4

3,3

Svavel (S)

9,6

9,2

7,5

9,4

10,6

9,4

10,0

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

15,9

14,3

14,6

11,4

11,3

10,9

10,6

11,9

Fosfor (P)

3,3

3,3

2,9

2,5

2,4

2,8

2,6

2,6

Svavel (S)

1,8

1,7

1,8

1,5

1,5

1,5

1,2

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfor (P)

6,1

6,2

3,9

4,1

3,5

2,9

2,8

2,5

Kalium (K)

12,0

11,4

7,6

7,6

6,3

5,4

5,0

4,5

Svavel (S)

1,7

1,4

1,0

1,1

0,9

0,9

0,7

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

2,3

2,0

1,7

2,2

3,0

2,3

2,2

1,8

Kalium (K)

2,0

1,8

1,5

1,9

2,1

1,8

1,5

1,3

Svavel (S)

0,1

0,0

0,7

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

51,5

53,7

50,1

51,6

54,0

54,9

53,9

54,5

Fosfor (P)

11,2

11,4

10,4

10,6

10,7

10,6

10,9

11,4

Kalium (K)

27,5

28,1

25,4

26,3

27,0

26,7

26,3

27,9

Svavel (S)

10,0

10,4

9,7

10,3

10,7

10,3

10,4

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a sammansatta gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

69,7

70,0

66,4

65,2

68,3

68,1

66,7

68,2

Fosfor (P)

20,7

20,8

17,2

17,1

16,6

16,4

16,3

16,5

Kalium (K)

41,6

41,3

34,5

35,7

35,4

33,8

32,9

33,7

Svavel (S)

13,6

13,5

13,2

12,9

13,2

12,7

12,6

12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a GÖDSELMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

204,6

205,6

179,2

189,4

196,9

184,8

180,1

176,2

Fosfor (P)

21,5

21,7

17,8

17,6

17,1

16,7

16,6

16,8

kg kadmium

333,0

334,0

216,0

174,0

175,0

141,0

151,0

105,0

Kalium (K)

44,2

44,5

37,3

38,9

38,8

36,8

36,3

37,0

Svavel (S)

23,3

22,7

20,7

22,4

23,8

22,1

22,6

22,3