STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.1.b Antal jordbruksföretag med minst 2,1 ha åkermark per stödområde

1.1.b Number of holdings with at least 2.1 hectares of arable land by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

3 096

2 740

2 136

1 303

 

-12%

-22%

-36%

Stödområde 2a

7 382

6 628

5 607

3 802

 

-10%

-15%

-28%

Stödområde 2b

5 052

4 636

4 021

2 641

 

-8%

-13%

-31%

Stödområde 3

4 712

4 337

3 734

2 664

 

-8%

-14%

-25%

Stödområde 4

6 488

6 140

5 883

5 127

 

-5%

-4%

-8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

14 694

13 740

11 831

10 437

 

-6%

-14%

-7%

Stödområde 5b

15 725

14 790

13 360

11 797

 

-6%

-10%

-7%

Stödområde 5c

4 468

4 265

4 006

3 973

 

-5%

-6%

5%

Övriga riket

34 943

32 826

29 542

24 057

 

-6%

-10%

-14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

96 560

90 102

80 119

65 801

 

-7%

-11%

-18%