STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.14.b Antal företag med får (exkl. lamm) per stödområde

1.14.b Number of holdings with sheep (excl. lamb) by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

432

404

280

241

 

-6%

-31%

-14%

Stödområde 2a

723

700

522

609

 

-3%

-25%

17%

Stödområde 2b

550

525

378

362

 

-5%

-28%

-4%

Stödområde 3

526

554

448

385

 

5%

-19%

-14%

Stödområde 4

543

662

577

570

 

22%

-13%

-1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

1 622

1 672

1 374

1 694

 

3%

-18%

23%

Stödområde 5b

1 862

2 116

1 759

1 713

 

14%

-17%

-3%

Stödområde 5c

630

678

541

567

 

8%

-20%

5%

Övriga riket

2 800

3 421

2 330

2 096

 

22%

-32%

-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

9 688

10 732

8 209

8 237

 

11%

-24%

0%