STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.14.c Antal företag med får (exkl. lamm) efter besättningsstorlek

1.14.c Number of holdings with sheep (excl. lamb) by herd size

Besättningsstorlek, antal får

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2003

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 03

1

- 9

5 086

5 190

2 916

2 284

 

2%

-44%

-22%

10

- 24

2 836

3 420

3 119

2 963

 

21%

-9%

-5%

25

- 49

1 085

1 355

1 325

1 362

 

25%

-2%

3%

50

-

625

768

849

999

 

23%

11%

18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

9 632

10 733

8 209

7 608

 

11%

-24%

-7%