STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.16.a Antal företag med svin per län

1.16.a Number of holdings with pigs by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

128

126

59

33

 

-2%

-53%

-44%

Uppsala

485

408

215

108

 

-16%

-47%

-50%

Södermanlands

279

242

134

76

 

-13%

-45%

-43%

Östergötlands

432

384

202

126

 

-11%

-47%

-38%

Jönköpings 

537

394

168

103

 

-27%

-57%

-39%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

458

316

138

53

 

-31%

-56%

-62%

Kalmar

595

441

218

128

 

-26%

-51%

-41%

Gotlands

574

388

197

114

 

-32%

-49%

-42%

Blekinge

356

270

137

73

 

-24%

-49%

-47%

Skåne

4 792

3 487

1 815

932

 

-27%

-48%

-49%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 113

1 563

902

514

 

-26%

-42%

-43%

Västra Götalands 

2 686

2 150

1 061

516

 

-20%

-51%

-51%

Värmlands

284

214

121

70

 

-25%

-43%

-42%

Örebro

195

191

109

66

 

-2%

-43%

-39%

Västmanlands

249

229

114

67

 

-8%

-50%

-41%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

178

173

71

31

 

-3%

-59%

-56%

Gävleborgs

317

234

111

50

 

-26%

-53%

-55%

Västernorrlands

203

137

55

31

 

-33%

-60%

-44%

Jämtlands

132

117

49

25

 

-11%

-58%

-49%

Västerbottens

340

247

114

62

 

-27%

-54%

-46%

Norrbottens

74

99

24

14

 

34%

-76%

-42%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

15 407

11 810

6 014

3 194

 

-23%

-49%

-47%