STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.1 Skördar av jordbruksväxter, femårsmedelvärden. Miljoner kg

2.1 Production of agricultural plants, 5 years averages. Million kilograms

Gröda

Genomsnittlig skörd

 

Förändring mellan perioderna

1985/ 89

1990/94

1995/99

2000/04

 

85/89-90/94

90/94-95/99

95/99- 00/04

Höstvete

1 151

1 474

1 654

2 050

 

28%

12%

24%

Vårvete

366

151

234

239

 

-59%

54%

2%

Råg

177

205

156

148

 

16%

-24%

-5%

Korn

2 034

1 710

1 884

1 643

 

-16%

10%

-13%

Havre

1 459

1 206

1 109

1 054

 

-17%

-8%

-5%

Blandsäd och rågvete

..

..

356

291

 

..

..

-18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål totalt

5 186

4 747

5 393

5 426

 

-8%

..

..

Spannmål exkl. blandsäd och rågvete

5 186

4 747

5 037

5 135

 

-8%

6%

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstraps

152

179

71

86

 

18%

-60%

20%

Vårraps

103

78

42

46

 

-24%

-46%

9%

Vårrybs

87

36

32

15

 

-58%

-13%

-53%

Övriga oljeväxter

8

7

14

9

 

-14%

108%

-36%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter totalt

351

301

159

156

 

-14%

-47%

-2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

804

851

797

617

 

6%

-6%

-23%

Fabrikspotatis

375

317

338

314

 

-15%

7%

-7%

Sockerbetor

2 227

2 285

2 574

2 539

 

3%

13%

-1%

1-15% vattenhalt

2-Fabrikspotatis för 1990/94 avser treårsmedeltal 1990/92