STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.2 Mjölkinvägning och slakt av husdjur, femårsmedelvärden. 1000 kg

2.2 Milk deliveries and slaughtering of livestock, 5 years averages. 1000 kg

 

Femårsmedelvärde

 

Förändring mellan perioderna

1985/89

1990/94

1995/99

2000/04

 

85/89-90/94

90/94-95/99

95/99-00/04

Mjölkinvägning

3 419 781

3 356 961

3 298 984

3 229 300

 

-2%

-2%

-2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slakt vid slakteri

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

138 726

140 460

144 040

142 300

 

1%

3%

-1%

Svin

306 603

305 920

325 430

293 700

 

0%

6%

-10%

Får och lamm

5 310

4 090

3 660

3 800

 

-23%

-11%

4%

Kyckling

44 1411

68 406

86 574

91 200

 

55%

27%

5%

1-Avser fyraårsmedeltal 1985/88.