STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.4 Åkerarealens användning i riket, femårsmedelvärden. 1000 ha

1.4 Use of arable land , in the whole country, 5 years averages. 1000 hectare

Gröda

Genomsnittlig areal

 

Förändring mellan perioderna

1985/89

1990/94

1995/99

2000/04

 

85/89-90/94

90/94-95/99

95/99-00/04

Höstvete

212

253

277

341

 

19%

9%

23%

Vårvete

87

34

46

50

 

-61%

35%

8%

Råg

47

47

32

28

 

-1%

-31%

-12%

Korn

608

467

466

398

 

-23%

0%

-15%

Havre

453

355

299

276

 

-22%

-16%

-8%

Blandsäd och rågvete

45

49

85

69

 

9%

71%

-19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål totalt

1 453

1 206

1 205

1 162

 

-17%

0%

-4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstraps

50

66

29

27

 

32%

-57%

-5%

Vårraps

58

48

22

22

 

-16%

-54%

1%

Vårrybs

54

27

21

10

 

-51%

-22%

-53%

Övriga oljeväxter

5

6

15

7

 

0%

181%

-56%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter totalt

167

147

87

66

 

-12%

-41%

-24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baljväxter

..

..

38

40

 

..

..

6%

Matpotatis

28

28

26

23

 

0%

-6%

-12%

Fabrikspotatis

10

8

8

9

 

-13%

0%

3%

Sockerbetor

51

48

59

53

 

-6%

23%

-11%

Vallväxter

909

1 037

1 018

968

 

14%

-2%

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig åkerareal

271

319

340

361

 

18%

7%

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total åkerareal

2 889

2 792

2 782

2 682

 

-3%

0%

-4%