STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

Samtliga tabeller i Excel-format

1.1 Antal jordbruksföretag/brukningsenheter efter arealstorlek 1885 - 2004

1.2 Åkerarealens fördelning på jordbruksföretag/brukningsenheter efter arealstorlek 1919 -  2004, 1000 ha

1.3 Antal sysselsatta i jordbruket 1951 - 2003

1.4 Jordbrukarnas åldersfördelning 1961 - 2003

1.5 Areal efter ägoslag 1800 - 2004, 1000 ha1,2

1.6 Åkerareal använd för spannmål 1866 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ha1

1.7 Åkerareal använd för oljeväxter 1943 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ha

1.8 Åkerareal använd för vissa andra grödor än spannmål och oljeväxter 1866 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ha1,2

1.9 Antal företag med odling av olika spannmålsslag 1966 - 2004

1.10 Antal företag med odling av oljeväxter, potatis och sockerbetor 1966 - 2004

1.11 Antal företag med odling av vissa övriga grödor 1966 - 2004

1.12 Antal nötkreatur 1805 - 2004

1.13 Antal svin 1818 - 2004

1.14 Antal hästar, får och lamm samt getter 1805 - 2004

1.15 Antal höns 1917 - 2004

1.16 Antal företag med husdjur av olika slag 1927 - 2004

1.17 Antal nötkreatur efter mjölkkobesättningarnas storlek 1976 - 1995

1.18 Antal mjölkkor efter mjölkkobesättningarnas storlek 1990 - 2004

1.19 Antal företag med nötkreatur efter mjölkkobesättningarnas storlek 1976 - 1995

1.20 Antal företag med mjölkkor efter mjölkkobesättningarnas storlek 1990 - 2004

1.21 Antal svin efter besättningsstorlek 1968 - 1995

1.22 Antal slaktsvin efter besättningsstorlek 1996 - 2003

1.23 Antal företag med svin efter besättningsstorlek 1968 - 1995

1.24 Antal företag med slaktsvin efter besättningsstorlek 1996 - 2003

1.25 Antal får (exkl. lamm) efter besättningsstorlek 1968 - 2003

1.26 Antal företag med får (exkl. lamm) efter besättningsstorlek 1968 - 2003

1.27 Antal höns (exkl. kycklingar) efter besättningsstorlek 1968 - 2003

1.28 Antal företag med höns (exkl. kycklingar) efter besättningsstorlek 1968 - 2003

2.1 Skörd av spannmål 1803 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ton1,2

2.2 Hektarskörd av spannmål 1866 - 2004, femårsmedelvärden, kg/ha1,2

2.3 Skörd av oljeväxter 1961 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ton1

2.4 Skörd av potatis, rotfrukter, hö och halm 1866 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ton1

2.5 Hektarskörd av potatis, sockerbetor och oljeväxter 1866 - 2004,
femårsmedelvärden, kg1

2.6 Produktion av animalieprodukter 1871 - 1913, femårsmedelvärden, 1000 ton

2.7 Slaktdjursbesiktningar, antal hela och till hela omräknade kroppar

2.8 Produktion av kött 1945 - 2004, ton

2.9 Produktion av kyckling 1940 - 2004

2.10 Produktion av mjölk och ägg 1940 - 2004

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure